Al 130 jaar een totaalleverancier van hout en bouwmaterialen!

ISPM

(International Phytosanitary Measure 15) is een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention. De regeling beschrijft de behandeling van hout dat ingezet wordt in het internationale verkeer van goederen met als doel het doden van organismen als parasieten in het hout. De regeling geldt voornamelijk voor transportmiddelen als transportkisten en pallets. De globalisering en de toename van het internationale goederenverkeer heeft ertoe geleid dat niet-autochtoon dierlijk en plantaardig materiaal over de wereld wordt verspreid. De organismen in hout kunnen parasitair zijn, dat wil zeggen kan leiden tot ziektes in planten en plantproducten. De ISPM 15 probeert de verspreiding van niet-autochtone parasieten te voorkomen.

De ISPM 15 beschrijft de behandelingsmethoden waarmee het hout behandeld moet worden zodat zeker is gesteld dat er geen schadelijke organismen meer in het hout aanwezig zijn. Toegelaten behandelingsmethoden voor het hout zijn:

  • Behandeling met warmte: hout moet minstens 30 minuten een temperatuur van 56 °C ondergaan
  • Behandeling met methylbromidel hout wordt een bepaalde tijd behandeld waarbij de tijd afhankelijk is van de concentratie methylbromide en de omgevingstemperatuur

De overheid werd geconfronteerd met de verplichting om ISPM 15 te implementeren. ISPM 15 stelt als eis dat de overheid toenadering zoekt tot de houten verpakkingsindustrie ten behoeve van het opzetten van een markeringssysteem in eigen land. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging EPV heeft een hoge organisatiegraad en is representatief voor de houten verpakkingsindustrie. Gevolg was dat met name leden vanuit de EPV betrokken raakten bij de ontwikkeling van het Nederlands markeringsprogramma houten verpakkingen. De samenwerking tussen de overheid en de houten verpakkingsindustrie is zo voorspoedig verlopen, dat de overheid uiteindelijk heeft besloten om de uitvoering van het Nederlandse markeringsysteem uit te besteden. Om onafhankelijkheid te waarborgen is daartoe de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) opgericht, een rechtspersoon die geheel los staat van de EPV.

Het bestuur van de Stichting Markering Houten Verpakkingen vormt een afspiegeling van de branche. Producenten, reparateurs, handelaren en behandelaars zijn vertegenwoordigd. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen, die zijn gecontracteerd na een zorgvuldige selectieprocedure.

SMHV reguleert in Nederland het markeringsysteem volgens de wereldstandaard. Kopers en gebruikers van houten verpakkingen wordt daarmee probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd. Witzand Bouwmaterialen staat vermeld op de website van SMHV als geregistreerd bedrijf om ISPM 15 hout te mogen verhandelen.


Het hout dat onder de ISPM 15 eis verkocht wordt aan de klant dient te voldoen aan de ISPM 15 eis. Nagenoeg al het vurenhout dat gekocht wordt heeft voor het verlaten van de zagerij al standaard minstens 30 minuten een temperatuur van 56 graden Celsius ondergaan. Op de facturen van de diverse zagerijen kan dit gecontroleerd worden. Voldoet het hout aan de ISPM 15 eis dan kan het ook als zodanig verkocht worden.

Op elke factuur van Witzand Bouwmaterialen staat standaard de volgende tekst: ''Voor leveringen van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM no. 15, zijn wij opgenomen in het ventraal register van de Stichting Markering Houten verpakkingen. Ons registratienummer is 074. Bij het artikel dat we onder de eisen van ISPM 15 verkopen dit te staan: ''dit product voldoet aan de eisen van ISPM 15''. Het kan namelijk zijn dat we verschillende artikelen op eenn factuur hebben staan waarbij een ieder moet kunnen zien wat nu onder ISPM 15 valt en wat niet.

Het is verplicht dat Witzand Bouwmaterialen als organisatie een ISPM 15 registratie bijhoudt om bij controle van SKH (onafhankelijke organisatie die op haar beurt ok weer getoetst wordt) inzage te kunnen geven van de verkochte specificatie ISPM 15 hout. Deze administratie wordt in de vestiging Almelo bijgehouden.