Al 129 jaar een totaalleverancier van hout en bouwmaterialen!

BREEAM

Witzand Bouwmaterialen heeft de Nieuwbouw Uitbreiding Witzand Almelo gebouwd volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. Als voorbeeld van duurzaamheid, hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het nieuwe infiltratiesysteem. De afkoppeling van ruim 10.000 m² dakoppervlak van het riool gebeurd via een infiltratiesysteem van circa 1000 "kratjes" samengesteld en aangebracht, inclusief ontluchtings- en inspectievoorzieningen. Dit alles zorgt ervoor dat het schone regenwater in de bodem kan infiltreren en een jaarlijkse vermindering van de aanvoer op de rioolzuiveringsinstallatie geeft van circa 800 m³. Daarnaast wordt ook de reguliere gemeenteriolering ontlast, wat weer meer capaciteitsruimte biedt voor de toenemende hevige hoosbuien.

Waarom kiest Witzand voor BREEAM?

Het duurzaamheidskenmerk BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM is hét instrument om de algehele duurzaamheid van nieuwbouw te meten en te beoordelen.

Het BREEAM-NL certificaat biedt Witzand Bouwmaterialen de volgende voordelen:

  • Het maakt de duurzaamheidsscore van de nieuwbouw uitbreiding Almelo inzichtelijk;
  • Het beoordeelt de duurzaamheid op negen niveaus, wat het een volledig duurzaamheidskenmerk maakt.
  • Met het certificaat kan aantoonbaar worden gemaakt dat het project daadwerkelijk een duurzaam project is.
  • Het biedt subsidiekansen en kan de operationele kosten reduceren.
  • De nieuwbouw is beter voor productiviteit en gezondheid, waarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen hoge waarde wordt gehecht.
  • De nieuwbouw wordt gewaardeerd aan bovenwettelijke prestaties, waardoor deze voorbereid is op de toekomst.

Beoordeling BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

De score voor het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat is opgebouwd uit deelscores voor verschillende duurzaamheid categorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik en ecologie (10%), vervuiling (10%). Dit leidt tot een totaalscore, welke is uitgedrukt in sterren. Hierbij heeft Witzand Bouwmaterialen ingezet op het behalen van 4 van de 5 sterren, met een Excellent score als resultaat.
Het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat is behaald voor twee fases:

Onze BREEAM-certificering

Na veel inzet en hard werken is Witzand Bouwmaterialen Almelo dan nu officieel BREEAM gecertificeerd! Een geweldig resultaat dat het bedrijf op duurzaamheidsniveau naar een hoger niveau tilt. Lees meer over onze duurzame ambities.