Al 129 jaar een totaalleverancier van hout en bouwmaterialen!

Privacy statement

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Witzand Bouwmaterialen conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, uw persoonsgegevens worden:

  • Alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • Niet met anderen gedeeld, tenzij in dit privacy statement aangegeven;
  • Zorgvuldig beveiligd.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Witzand Bouwmaterialen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Witzand Bouwmaterialen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy statement te accepteren. 

Witzand Bouwmaterialen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden door Witzand Bouwmaterialen B.V. niet langer bewaart dan wettelijk is toegestaan. We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld, echter kan Witzand Bouwmaterialen niet garanderen dat nooit misbruikt gemaakt kan worden van gegevens, zoals bijvoorbeeld hackers.

Communicatie

Wanneer u uw contactgegevens achterlaat op onze website, geeft u toestemming om benaderd te worden door Witzand Bouwmaterialen per post, telefoon of e-mail. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor onderwerpen door middel van een uitschrijflink onderaan onze e-mails of door een e-mail te sturen aan info@witzand.nl. 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulier

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken om u aan te melden voor onze nieuwsbrief of het plannen van een showroomafspraak. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/ of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Daarnaast vragen we u bij opname in ons klantenbestand om een debiteurenformulier of machtigingsformulier in te vullen. Enkel deze persoonsgegevens worden door ons in het systeem opgeslagen om u juist van dienst te kunnen zijn. U heeft zelf in handen welke gegevens van u in ons systeem worden bewaard.

Nieuwsbrief

U kunt zich (op de website) aanmelden voor onze nieuwsbrief met uw e-mailadres. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot Witzand Bouwmaterialen B.V. via info@witzand.nl of kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan dit privacy statement.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten. Met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Web bezoek

Witzand Bouwmaterialen past ‘Google Analytics’ toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van haar website. ‘Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden verwerkt door Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.(http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan info@witzand.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Verplichtingen

Witzand Bouwmaterialen B.V. stelt gegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Bedrijfsgegevens

Witzand Bouwmaterialen B.V. is  verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de websites: www.witzand.nl. We zijn hierbij verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Witzand Bouwmaterialen B.V.
Sluiskade NZ 36
7602 HR Almelo
Postbus 633
7600 AP Almelo
0546 - 559 559
www.witzand.nl
KvK 06049339

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen aan info@witzand.nl of gebruik maken van bovenstaande gegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.