Al 129 jaar een totaalleverancier van hout en bouwmaterialen!

ondertekende intentieverklaring

Twentse Bouwboeren ziet biobased bouwen als een kans voor het opzetten van een eerlijke regionale keten. Dit doen ze samen met allemaal bedrijven uit verschillende Branches, Witzand doet hier ook aan mee. Het team focust zich met dit project op het bij elkaar brengen van de agrarische sector en de bouw.

Home

 

 

Twentse Bouwboeren & Witzand Bouwmaterialen

Witzand Bouwmaterialen spreekt de intentie uit om de komende 5 jaar betrokken te zijn bij het stimuleren van het gebruik van biobased isolatie voor nieuwbouw en/of renovatie. Zij zal haar netwerk gebruiken om de kennis over biobased isolatie te delen, de beschikbaarheid te verbeteren doormiddel van inzet van logistiek en magazijnopslag en zo bij te dragen aan de opschaling van biobased materialen.

Het zal een leerproces zijn, waarbij gedurende de komende jaren hetinzicht zal groeien of de ambities waargemaakt kunnen worden. ieder jaar wordt de haalbaarheid van het doel gemeten.

Wij willen de komende 5 jaar gezamelijk onderzoek doien naar de mogelijkheden van biobased (ver)bouwen in Twente. Wij willen onderzoeken welke natuurlijke materialen geschikt zijn voor de bouw en renovatie van huizen en gebouwen en welke grondstoffen en bouwtechnieken hiervoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast willen wij onderzoeken hoe wij de productieketen van deze materialen efficiënt kunnen opstarten, versterken en verduurzamen. 

 

Doelstellingen

De partners hebben de intensie om uiterlijk in 2030 in Twente toe te werken naar:

  • Teelt van 1000 ha biobased landbouwgewas (0,5% van areaal Twente)
  • Die jaarlijks 10.000 ton biobased materiaal oplevert en
  • 15.000 ton CO2 equivalenten bespaart dan wel vastlegt, waarmee jaarlijks
  • 2.000 bestaande woningen kunnen worden voorzien van biobased materiaal (circa 50% van de bestaande corporatiewoningen) en
  • 1.000 nieuwbouwwoningen kunnen worden voorzien van biobased materiaal (circa 50% van de te bouwen woningen).
  • tenminste 60 personen zullen hierdoor extra werkzaam kunnen zijn in een biobased productieketen en
  • 100 of meer boerenbedrijven met biobased landbouwgrond kunnen een plus op hen verdienmodel realiseren en samen bijdragen aan een 
  • aantrekkelijke landschap, met meer biodiversiteit, minder stikstofuitstoot, betere bodem- en waterkwaliteit terwijl dit ook een
  • fijn en gezond binnenklimaat oplevert in de biobased woningen zelf waarbij we samen een gezonde markt bouwen met nieuwe spelers die biobased materiaal uit twente en omstreken verwerken tot isolatie- of ander bouwmateriaal

 

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de komende jaren met alle partijen die op 25 september 2023 de verklaring hebben ondertekent. Wij geloven dat biobased bouwen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de landbouw- en bouwsector en aan de transitie naar een circulaire economie. 

 

Benieuwd naar duurzaam bouwen?

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.