Al 125 jaar een totaalleverancier van hout en bouwmaterialen!

Controleer of jouw gevel veilig is met de Rockpanel Brandveilige Gevel Check Tool

Wil je zeker weten dat jouw gevel voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid? Rockpanel helpt je graag op weg met de nieuwe Brandveilige Gevel Check Tool. Selecteer de gewenste opties, zoals positie gevelpanelen, type binnenblad, isolatie en achterconstructie, en de tool bepaalt welke gevelconstructie het best past bij jouw project, inclusief onderbouwing met certificaten en visualisatie.

De tool is een belangrijk hulpmiddel in de transitie naar de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die op 1 januari 2023 in werking treedt. Het doel van de nieuwe wet: de bouwkwaliteit van bouwwerken verbeteren en de positie van opdrachtgevers versterken. Bij het ingaan van de nieuwe wet zijn aannemers namelijk niet meer alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken tot het moment van oplevering, maar ook daarna.

In Nederland bestaan er bepaalde eisen voor gevelconstructies ten aanzien van de brandreactie. Hiervoor wordt de classificatie op basis van EN 13501-1 gehanteerd. Deze classificatie geldt voor afzonderlijke producten. Het is daarom belangrijk dat je altijd controleert of de gehele gevelconstructie klopt met de gedeclareerde testsituatie en de bijbehorende toepassingsapplicaties.

Rockpanel heeft daarom een veelvoud van veelvoorkomende gevelconstructies als geheel getest om daadwerkelijk vast te kunnen stellen dat de constructieconfiguratie in de end-use situatie geschikt is voor jouw project. De geteste systemen worden duidelijk in beeld gebracht in de Brandveilige Gevel Check Tool.

Rockpanel biedt daarbij volledige transparantie. Er wordt uitgelegd hoe de brandtesten zijn uitgevoerd. En duidelijk onderbouwd en gevisualiseerd welke toepassing of gevelconstructie het meest geschikt is voor jouw project, overeenkomstig de richtlijnen van het Bouwbesluit. Die onderbouwing, inclusief de bijbehorende testresultaten en officiële declaraties, kun je vervolgens gebruiken voor de kwaliteitsborging.

Meer weten?

Neem gerust contact op!