MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat bij Witzand Bouwmaterialen verder dan het alleen maar voeren van een assortiment uit duurzaam beheerde bossen. Bewust zijn van je maatschappelijke positie in al haar aspecten, waarin de mens centraal staat. Continue bezig zijn met verbeteringstrajecten en samen met onze opdrachtgevers blijven innoveren om van daaruit nieuwe wegen te ontdekken die uiteindelijk leiden tot verdere besparing en reductie van afvalstoffen voor een beter milieu en werkomgeving.